Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Українська мова за професійним спрямуванням

Основна література:
 • Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. / Т.Б. Гриценко – Вінниця: Нова книга, 2003. – 480 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/98980/

 • Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування. / М.С. Зарицький – К.: Парламентське в-во, 2004. – 120 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/227851/

 • Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ»; М.М. Кобець, С.М. Терьохіна. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133

 • Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

 • Мацько Л.І. Риторика: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с. – Режим доступу: http://thelaw.at.ua/load/inshi_pidruchniki/oratorske_mistectvo/macko_ritorika_2003/58-1-0-275

 • Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підруч. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с. – Режим доступу: http://freelib.in.ua/load/78-1-0-615

 • Семеног О.М. Культура наукової української мови./ О.М. Семеног.– К.: Академія, 2010. – 216 с. – Режим доступу: http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html

 • Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю.Л. Бондаренко. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 152 с. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8146

 • Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / С.В. Шевчук. – К.: Вища шк., 2000. – 271 с.

 • Шевчук С.В. Практикум української мови: Модульний курс: Навч. посіб. / С.В. Шевчук., Т.М. Лобода – К.: Вища шк., 2006. – 326 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/479292/

 • Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням. / С.В. Шевчук., І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072040598/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_za_profesiynim_spryamuvannyam_-_shevchuk_sv

Додаткова література:

 • Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – К.: А.С.К., 2002. – 400 с.

 • Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підруч. / М.П. Кочерган. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 368 с.

 • Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.

 • Мацько Л.І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К.: «Академія», 2007. – 360 с.

 • Михальчук О.І. Мовна поведінка в електронному інформаційному просторі // Соціолінгвістичні студії. – К.: ВД «Бураго», 2010. – С. 200-205.

 • Молдован В.В. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. – К.: «Юрінком», 2002. – 416 с.

 • Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). / Н.Ф. Непийвода. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 303 с.

 • Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький – К.: Знання, 2006. – 291 с.

 • Українська мова: Енциклопедія. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.

 • Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т української мови. – К.: Наукова думка, 2007. – 288 с.

 • Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навч. посіб. / Ф.І. Хміль. – К.: «Академвидав», 2004. – 280 с.

 • Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. посіб. / С.В. Шевчук. – К.: Арій, 2008. – 424 с.

 • Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підруч. / С.В. Шевчук. – К.: Арій, 2008.

 • Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посіб. / С.В. Шевчук., О.О. Кабиш – К.: Арій, 2008. – 160 с.

 • Шевчук С.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навч. посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко. – К.: Арій, 2008. – 640 с.

Словники:

 • Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К., 1990.

 • Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

 • Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

 • Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

 • Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К., 2001.

 • Головащук І.С. Словник наголосів. – К., 2000.

 • Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.

 • Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. – К., 1999.

 • Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Видавництво «Українська книга», 2004. – 448 с.

 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – Львів: БаК, 2006. – 562 с.

 • Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. – К., 1994.

 • Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. – К., 1991.

 • Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. – К., 1994.

 • Орфоепічний словник української мови. – К., 1995.

 • Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. – К., 1996.

 • Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. – К., 1993.

 • Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. – К., 1985.

 • Словник скорочень української мови. – К., 1982.

 • Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 1989.

 • Словник української мови: У 11 Т. – К., 1971 – 1981.

 • Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2006. – 367 с.

 • Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992.

 • Ставицька Л. Український жаргон: Словник. Містить бл. 4070 сл. понад 700 стійких словосполучень/ Український науковий і-т Гарвардського ун-ту; Інститут критики; НАН України; Ін-т української мови. – К.: Критика, 2005.

 • Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. – К., 1992.

 • Тлумачний словник української мови. – К., 2001.

 • Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М. Русанівського – К.: Довіра, 2006. – 940 с.

 • Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. – К.: Вища шк., 2008. – 487 с.

Інтернет – ресурси:

 1. www.litopys.org.ua

 2. www.mova.info

 3. www.novamova.com.ua

 4. www.pereklad.kiev.ua

 5. www.pravopys.net

 6. www.r2u.org.ua

 7. www.rozum.org.ua

 8. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_CD.htm