Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Загальне мовознавство

 

Основна:

 • Бацевич Ф.С. Атмосфера спілкування: спроба психолінгвістичного дослідження // Мовознавство. - 2002.
 • Бацевич Ф.С. Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації // Мовознавство. - 1997. - №6.
 • Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003.
 • Бацевич Ф.С. Основи комунікативної девіатології. – Львів, 2000.
 • Бацевич Ф.С. Регістр як текстова категорія: аспекти ідіостилю // Культура народов Причерноморья. - №32. – Симферополь, 2002.
 • Бацевич Ф.С. Текст, дискурс, речовий жанр: соотношение понятий // Вісник Харківського національного університету. №520. Серія філологія. Вип.33. – Харків, 2001.
 • Бацевич Ф.С. Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». №453. Проблеми української термінології. – Львів, 2002.
 • Бацевич Ф.С.Тональність як складова мовленнєвого спілкування // Наукова спадщина проф. С.В. Семчинського і сучасна філологія: 3б. наукових праць. ч.1. – К., 2001.
 • Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.
 • Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999.
 • Семчинський С.В. Загальне мовознавство – К., 1996.

Додаткова:

 • Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. Сер. філологія. - 1999. – Т. 2. - №2.
 • Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1992.
 • Денисова С.П. Типологія категорій лексичної семантики. - К.,1996.
 • Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К.,1997.
 • Кочерган М.П. Мова як знакова система // Укр. мова і літ. в школі. - 1973. - №4
 • Мельничук О.С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства // Мовознавство. - 1997. - № 2-3.
 • Масенко Л.Т. Мова і політика. – К., 1999.
 • Почепцов Г.Г. Теорія комунікацій. – К.,1999.
 • Русанівський В.М., Тараненко О.О., Широков В.А. Теоретико-лінгвістичні засади та інформаційно-комп’ютерне забезпечення україномовних лінгвістичних інтелектуальних систем // Мовознавство. - 1996. - № 4-5
 • Серажим К.С. Термін дискурс у сучасній лінгвістиці // Вісник Харківського університету. № 520. Сер. філологія. Вип. 33. – Харків, 2001.
 • Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К.,1999.
 • Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз. – К., 2001.
 • Словник синонімів української мови. Т.1. – К., 1999; Т.2. – К., 2000.
 • Тищенко К.М. Лінгвістичний знак як єдність знаків мови і мовлення // Мовознавство. - 1980. - №1.
 • Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 2001.
 • Феллер М. Вправне спілкування. – Дрогобич, 2000.
 • Шамота А.М. Этнолингвистика. Проблемы и методы исследования // 42.Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник. – К., 1998.
 • Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. - К., 2000.