Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Історія української культури

Основна література:

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: 1993, С. 163-174.
 • Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2001.
 • Грицай Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.
 • Закович М.М. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. – К.: Знання, 2000. – С. 334-438.
 •  Клапчук С.М. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. – К.: Знання, 2001. – С. 90-104.
 • Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підруч. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 278-288.
 • Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія ( історія і теорія світової культури ХХ століття): Навч. посіб. – Х.: Одіссей, 2003. – С. 40-46; 57; 58; 74-104.
 • Крип’якевич І.П. Історія української культури. – К.: Либідь, 1994. – С. 186-236; 426-465.
 • Культура України. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 45-56; 92-103; 201-209; 245-248; 283-287; 317-324.
 • Мицько Х. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. - К, 1990.
 • Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.
 • Подольська Є.А. та ін. Кредитно-модульний курс культурології: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 209-223.
 • Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – К.: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002. – С. 296-310.
 • Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1998. – С. 120-207.
 • Русанівський В.М. та ін. Культура українського народу: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1994. – С. 22-59.
 • Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.
 • Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1988.

 

Додаткова література:

 •  Асеєв Ю.С. Архітектура Київської Русі. – К., 1969.
 • Асеєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – К.: Мистецтво, 1980.
 • Асеєв Ю.С. Мистецтво стародавнього Києва. – К., 1969.
 • Асеєв Ю.С. Стили в архитектуре Украины. – К.: Будівельник, 1989.
 • Баран В.Д. Черняхівська культура: За матеріалами Верхнього Дністра і Західного Бугу. – К., 1981.
 • Бєрлинскші М.Ф. Історія міста Києва. – К.: Наукова думка, 1991.
 • Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковськші В.Г. Історія філософії: Підруч. – К.: Либідь, 2001. – 480с.
 • Брайчевський В.Г. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.
 • Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1996.
 • Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.: Довіра, 1992.
 • Варан В.Д. та ін. Походження слов’ян. – К., 1991.
 • Войтович В. Генеалогія богів давньої України. – Рівне, 2007.
 • Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х на початку 80-х ХІХ ст. – К., 1974.
 • Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1993. –589 с.
 • Горбенко С.В. Києво-Могилянська Академія. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 1995.
 • Даниленко В.М. Кам’яна могила. – К., 1986.
 • Даниленко В.Н. Неолит Украины. – К., 1969.
 • Даниленко В.Н. Энеолит Украины. – К., 1974.
 • Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій: Навч. Посіб. /В.І. Яровий, П.М. Рудяков, В.П. Шумило та ін. – К.: Либідь, 2001. – 632 с.
 • Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст./ І. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. Абліцов, О. Божко та ін. – К.: Україна, 1995. – 479 с.
 • Мицик В.Ф. За законами світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд українського народу. – К., 2007.
 • Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та інших мов: Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – К.: ВЦ «Академія», 2001. – 152 с.
 • Топоров В. «Світове дарево»: універсальний образ міфопоетичної свідомості // Всесвіт, 1977. – № 6.
 • Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посіб. для вузів / Під ред. В.Д. Лановика. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.
 • Фурдуй Р. Скільки тисячоліть тризубу // Космоч Древньої України. – К., 1992.
 • Чмихов М.О. Курганні пам’ятки як явище давньої культури: Навч. посіб. – К., 1993.
 • Чмихов М.О. Найдавніша історія України (лекція) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. – К., 1996. – Вип. І.
 • Чмихов М.О. Релігія українців (лекція) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. – К., 1996. – Вип. І.
 • Чмихов М.О. Україна в середні віки (лекція) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. – К., 1996. – Вип. І.
 • Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Навч. посіб. Курс лекцій. –У., 1992.
 • Чумарна М.І. З початку світу. Україна в символах. – Львів, 1996.
 • Шилов Ю.А. Праистория Руси. Екатеринбург. – М.,1999.

 

Довідкова література:

 • Довідник з історії України. В 3-х т, Т.2, (К-П). / За ред. З.І. Підкови, Р.М. Шуста. – К.: Генеза, 1995. – 435 с.
 • Енциклопедія українознавства: Загальна частина: У 3 т. / За ред. В. Кубійовича. – К., 1995. – 1230 с.
 • Зарубіжні українці / С.Ю. Лазебник (кер. авт. кол.), Л.О. Лещенко, Ю.І. Макар та ін. – К.: Україна, 1991. – 252с.
 • Поліщук Є.П. Історія культури: короткий довідник. – К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 196 с.
 • Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник – К.: Либідь. 2000. – 360 с.