КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Français

 • Загальне мовознавство

    Основна: Бацевич Ф.С. Атмосфера спілкування: спроба психолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 2002. Бацевич Ф.С. Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації // Мовознавство. – 1997. – №6. Бацевич Ф.С. Нариси…

 • Вступ до мовознавства

  Основна література: 1. Гируцкий А.А. Введение в языковедение: Учеб. пособие / А.А. Гируцкий. – Мн.: «ТетраСистемс», 2001. – 288 с. 2. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури,…

 • Основні напрями методичної роботи кафедри

  Розробка навчальних та робочих програм дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра студентам денної та заочної (дистанційної) форми навчання. Розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання (РСО) студентів та технологій організації самостійної роботи студентів…

 • Методичні семінари

  ГРАФІКнауково-методичних семінарів викладачів кафедри української мови, літератури та культури на 2023/2024 н.р. № Тема ПІБ викладача Вересень 1 Інноваційні технології викладання ділової мови та культури мовлення Онуфрієнко О.П. 2 Проблема…

 • Лук’янчук Лідія Яківна

  Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, історико-філософський факультет, 1967р. Науковий ступінь – кандидат історичних наук. На кафедрі працює з 1993р. Доцент. Викладає навчальні дисципліни: "Історія української культури".

 • qwert

   fdbfbdfc