Senior lecturer. Department of the Ukrainian language, literature and culture

Education:
1. Kyiv university of Taras Shevchenko, specializationUkrainian language and literature”, qualificationphilologist, a lecturer of Ukrainian language and literature (1992 – 1997).
2.National Academy of Science of Ukraine, Institute of linguistic of O.O. Potebnya. Post-graduate program.
The place of work: NTUU «Kyiv polytechnic institute”, faculty of linguistics, department of the Ukrainian language, literature and culture (from 1997)

Contact information
: +38 044 406 82 04, e-mail: masha_bratus@ukr.net


Web-page
intellect.kumlk.kpi.ua/profile/bmf3

Academic courses: «Ukrainian language as professional language”

Scientific work

Fields of interest: Ukrainian language, linguistic, stylistic, culturology

Conferences attendance:
1.International conference «ICT for Language Learning».- Florence. – Italy. – 13-14 October 2013.

2.ІІ international scientific and practical conferenceLanguage and intercultural communication”. – 11-12 October 2014, Poltava. – Institute of Ukrainian language of Ukrainian National Academy of Science, «Economic and trade university of Poltava».

3. ІІІ international scientific and practical conferenceUkrainian language in the world” – 6-7 November, 2014 – Lviv. – National university «Lviv polytechnic».

4.«Russian language week 2014. German-Russian meetings». – Berlin. – 24.11.2014 – 29.11.2014. – Germany. Berlin university of Humboldt

5.Scientific conference «Taras Shevchenko: diachronic and synchronic becoming» – 01.12.2014. – Кyiv. – NTUU «KPI»

Publication:

1.Funktsii epitetiv u zovnishnii kharakterystytsi personazhiv Ivana Bagryanoho. – Dyskurs suchasnoi istorychnoi romanistyky. «Kyiv university». – К.:2000.- p.85-90

2. 
Epitety v leksykosemantychnomu poli «psykhichnyi ta phisychnyi stan ludyny» u teksti Ivana Bagryanoho (na materiali prosovykh tvoriv). – Etnos. Kultura.Natsia: Zbirnyk naukovykh praz.Vypusk 2. – Drohobych. – 2001. – p.218-226


3.
Epitetni slovospoluchennya yak kharakterystyka stanu liudyny (za prozovymy tvoramy Ivana Bagryanoho).– Kultura slova. – Vypusk 53-54. – К.2000. – p.99-102


4.
Epitetni slovospoluchennya z oznachuvanym tsentrom liudyna (za tvoramy Ivana Bagryanoho). – Naukovyi visnyk kaphedry UNESCO Kyivskoho derzhavnoho linguistychnoho universytetu. Vypusk 4. Vydavnychyi tsentr KDPU. – 2000. – p. 227-231


5.  
Kolorystychnyi epitet yak oznaka totalitarnoi doby (za tvoramy Ivana Bagryanoho).– Dyvoslovo. – № 5. – 2001.


6. 
Movni zasoby vyrazhennya idealu liudyny u prozi Olesya Gonchara.   – Kultura slova. – Vypusk. – К.2005. – p.14-15


7. 
Oznaky sohodennya v semantytsi frazeologismiv (na materiali suchasnoi khudozhnoi prozy) – «Ucheni zapysky Tavrijskoho nazionalnoho universytetu im. V.I. Vernadskoho». Naukovyj zhurnal. Seria «Filologia. Sotsialni komunikatsii». Tom 22 (61). № 4. SimferopolTavrijskyi natsionalnyi universytet im. V.I. Vernadskoho, 2009.  – p. 119-124


8. 
Davni I novi frazeologismy v khudozhnij prozi Yevgenii Kononenko. – Kultura slova. – Vypusk72. –К. 2010. – p.60-66


9. 
Benelux countries The Netherlands and Belgium through the eyes of Ukarinians (stereotype portrats). – Zhyttyau slovi: Zbirnyk naukovych prats na poshanu akademika V.M. Rusanivskoho / Vidp. Red. V.G. Sklyarenko. – К.: Vydavnychyi dim Dmytra Burago, 2011.- 544 с. –p. 288-295


10.
Seredzemnomorski kriny ochyma ukraintsiv (stereotypnyi portret). – Movni I kontseptualni kartyny svitu.– Vypusk № 36. – 2011. – p.13


11.
Yevropa ta yevropeitsi ochyma ukraintsiv: stereotypni portrety. – Nauovomedodychnyi zhurnal «Vyvchayemo ukrainsku movu ta literaturu». – № 34-36. (290-292) – gruden 2011. – p.84-92


12.
Krainy Yevropy ochyma ukraintsiv (stereotypnyi portret). – Lingvistyka. Zbirnyk naukovykh praz. – № 1 (25). Chastyna 1. – Luhansk. DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka». – 2012. – p. 18 – 26


13.
Yevropa ochyma ukraintsiv. Italia. – «Ya vyvchaiu ukrainsku» № 4 (16) kviten 2012. – VG «Osnova» – p.10 – 14


14.
Yevropa ochyma ukraintsiv. Ispania. – «Ya vyvchaiu ukrainsku» № 6 (18) cherven 2012 р. – VG «Osnova» – p. 34-38


15. Yakui chy kotryi?  – Kultura slova. – Vypusk 78. –– Kyiv 2013. – p. 193 – 200


16.Rosia ochyma ukraintsiv: stereotypnyi portret. – «Vyvchayemo ukrainsku movy ta literatury». Naukovo-medodyhnyi zhurnal. – № 32 (360). – VG «Osnova». – 2013. – p. 36-39


17.Polsha ochyma ukraintsiv: stereotypnyi portret. – Mova I mizhkulturna komunikatsia. Zbirnyk naukovykh prats. – Poltava: PUET. – 2013. – p.5-14


18.Сulturological aspects of the foreign language study. – Збірник праць «ICT for Language Learning». – 6th edition. – Florence. – Italy.- 2013. – c.175-180

Work Methodology
1.International seminar «Interactive methods of Russian learning as a foreign language at high school». – 27.09.2012 – 29.09.2012. – Frankfurt (Oder). – Germany

2.ІІІ International science and practical conference «Ukrainian language in the world» – 6-7 November, 2014 – Lviv. – National University «Lviv polytechnic».