КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Français

 • Бібліографія, критика, публіцистика

  Верстюк В.Ф., Пиріг Р.Я.  М.С. Грушевський. Коротка хроніка життя та діяльності. – К.: Либідь, 1996. – 144с. Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924-1934). – К.: Миронівка: МП «Офорт».…

 • Фразеологічні словники

  Крылатые слова (фразеологічний словник) Максимов С.В. – Н. Новгород: «Русский купец», «Братья славяне». 1996. – 416 с. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 1997. – 462 с.…

 • Тлумачні словники

  Новий російський тлумачний словник економічних термінів та український тлумачний словник економічних термінів / Уклад. Та пер. В.М. Копоруліної. – Х.: Єдінорог, 2001. – 448 с. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий…

 • Довідники

  Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 550 с. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000. – 351 с. Українська мова в таблицях:…

 • Словники

  Словник антонімів української мови  / За ред. Л.С. Паламарчука. – 2-е вид.,доп. і випр. – К.: Довіра, 1999. – 275 с. Словник чужомовних слів: / І. Бойків, О. Ізюмов, Г.…

 • Орфографічні словники

  Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів – К.: Аконіт, 2003. – 414 с. Орфографічний словник української мови: / А.А. Бурячок. – К.: Наукова думка, 2000. – 400 с. Орфографічний…

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки