КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Français

 • Тлумачні словники

  Новий російський тлумачний словник економічних термінів та український тлумачний словник економічних термінів / Уклад. Та пер. В.М. Копоруліної. – Х.: Єдінорог, 2001. – 448 с. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий…

 • Довідники

  Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 550 с. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000. – 351 с. Українська мова в таблицях:…

 • Словники

  Словник антонімів української мови  / За ред. Л.С. Паламарчука. – 2-е вид.,доп. і випр. – К.: Довіра, 1999. – 275 с. Словник чужомовних слів: / І. Бойків, О. Ізюмов, Г.…

 • Орфографічні словники

  Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів – К.: Аконіт, 2003. – 414 с. Орфографічний словник української мови: / А.А. Бурячок. – К.: Наукова думка, 2000. – 400 с. Орфографічний…

 • Енциклопедії

  УСЕ Універсальний словник-енциклопедія  / Гол.ред.ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – Київ, «Ірина», 1999. – 1551 с. (318к.) Українська Літературна Енциклопедія: В 5 тт. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відп.ред.) та ін.…

 • Двомовні словники

  Практичний  російсько-український словник (правила правопису та фразеологія) / За ред. О. Ізюмова. – К.: Т-во „Знання” України, 1992. – 176 с. Практичний російсько-український словник (найуживаніші слова і вислови)  / За…