Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Сучасна українська мова. Навчально-методична література

 1. Культура слова: Міжвідомчий збірник статей. – К.: Наук. думка, 1994. – 100с.
 2. Удосконалення змісту і методів навчання української мови . / Мельниченко В.Я. та ін.. – К.: Рад. школа, 1982. – 216с.
 3. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібн. / О. Пономарів. – К.: Либідь, 1999. – 240с.
 4. Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір. / Фаріон Ірина. – Львів: Свічадо, 2004. – 120с.
 5. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. / Кочан І.М., Токарська А.С. – Львів: Світ, 1996. – 232с.
 6. Майже все про числівник: Навч. посібн. / Герасимчук В.Г. – К.: ІСДО, 1995. – 124с.
 7. Фоніка: Підручник. / Качуровський Ігор. – К.: Либідь, 1994. – 168с.
 8. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / Упоряд. Олекса Тихий. – К.: Смолоскип, 2007. – 416с.
 9. Крилаті вислови в українській літературній мові: Афоризми. Літературні цитати. Образні вислови. / А.П. Коваль, В.В. Коптілов. – К.: Вища шк., 1975. – 334с.
 10.  Культура мови: матеріали для практичних занять. / О.Г. Муромцева та ін. – Х.: ХДПУ, 1994. – 47с.
 11.  Нариси з етно- та соціолінгвістики / О.Ф. Пінчук, П.І. Червяк. – К.: Просвіта, 2005. – 152с.
 12.  Мова і політика. / Масенко Л.Т.    – К.: Соняшник, 1999. – 100с.
 13.  Українське усне літературне мовлення. – К.: Наук. думка, 1967. – 300с.
 14.  Український правопис / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 3-тє вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1990. – 240с.
 15.  Що змінилося в українському правописі? / А.А. Бурячок. – К.: Наук. думка, 1997. – 51с.
 16.  Сучасна українська мова: Зб. вправ / М.Т. Доленко та ін. – К.: Вища шк., 1989. – 231с.
 17.  Українська мова і сучасність:  Зб. наук.праць / Укл. А.І. Білодід та ін. – К.: УМК ВО, 1991. – 156с.
 18.  Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152с.
 19. Внесок Галичини у формування української літературної мови. / Ю. Шевельов. – Львів – Нью-Йорк, 1996. – 187с.
 20. Розцвітай же, слово!: Розвиток сучасної української мови. / Під ред. В.М. Русанівського. – К.: Рад. школа, 1983. – 223с.
 21. Сучасна українська літературна мова: Стилістика. / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 587с.
 22. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969. – 582с.
 23. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1972. – 511с.
 24. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240с.
 25. Український правопис: так і ні: Обговорення нової редакції „Українського правопису” / Ред.-упоряд. О.О. Тараненко. – К.: УНВЦ „Рідна мова”: Довіра, 1997. – 181с.
 26. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, та ін. – К.: Либідь, 2001. – 400с.
 27. Мова моя калинова: Навч. посібник.  / О.Б. Олійник. – К.:  Друк. Півд.-Зах. залізниці, 1993. – 293с.
 28. Проблеми утвердження і фукціонування державної мови в Україні. Матер. міжнар.наук.конфер. 28-29 листопада 1996 року. – К.: Вид.дім „КМ Academia”, 1998. -  238с.
 29. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія.) Навч. посіб. -  К.: „АртЕк”, 1998. – 152с.
 30. Історія української літературної мови. Підручник. – К.: АртЕк, 2002. – 424с.
 31. Історія української літературної мови. Практичний курс: Навч.посіб. / Н.Д. Бабич. – Львів: Світ, 1993. – 376с.
 32.  Олійник О. Світ українського слова. Інститут Українознавства Київського університету ім. Тараса Шевченка. – К.: „Хрещатик”, 1994. – 416с.
 33. Коваль А.П. Спочатку було слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. –К.: Либідь, 2001. – 321с.