Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Словники

 1. Словник антонімів української мови  / За ред. Л.С. Паламарчука. – 2-е вид.,доп. і випр. – К.: Довіра, 1999. – 275 с.
 2. Словник чужомовних слів: / І. Бойків, О. Ізюмов, Г. Калишевський, М. Трохименко. – Репринт з 2-го перероб.вид. 1955р. – К.: Музей Івана Гончара; Родовід, 1996. – 535 с.
 3. Словник: уникайте русизмів в українській мові: / Ю. Гнаткевич. – К.: Просвіта. – 16.
 4. Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: - Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
 5. Словарь української мови Бориса Грінченка (з додатком власного матеріалу). – в 2-х т., К.: Довіра, 1997. – 573 с., 563 с.
 6. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук.думка, 2000. – 680 с.
 7. Практичний словник синонімів української мови. К.:  «Українська книга», 2000. – 480 с.
 8. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К.: Україна, 2000. – 184 с.
 9. Словник географічних назв України: (Топоніми та відтопонімні прикметники): Близько 25000 слів. – К.: Довіра, 2001. – 526 с.
 10.  Психологічний словник: / В.І. Войтко.   – К.: Вища школа, 1982. – 214 с.
 11.  Словник банківських термінів. / А.Г. Завгородній та ін. – К.: Аконіт, 2000. – 605 с.
 12.  Школьный словарь иностранных слов / В.В. Одинцов и др.; Под ред. В.В. Иванова. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1990. – 256 с.
 13.  Словарь русских пословиц и поговорок; Русские в своих пословицах . – Н. Новгород: «Русский купец», «Братья славяне», 1996. – 624 с.
 14.   Словник синонімів української мови: В 2-х т. / А.А. Бурячок та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. – 1026 с., 953 с.
 15. Біологічний словник: / За ред. акад. І.Г. Підоплічка та ін. К.: Гол.ред.укр.рад.енциклопедії Акад.наук  УРСР, 1974. – 540 с.
 16.  Словник української мови. У 8-ми т. – К.: Наукова думка, 1970.
 17.  Словарь по мировой художественной культуре: Учеб.пособие для студ.сред. и высш.учеб.заведений / Т.Г. Грушевицкая и др.; - М.: Академия, 2001. – 408 с. (318к.)
 18.  Энциклопедический словарь по культурологии. – М.: Центр, 1997.– 466 с. (318к.)
 19.  Словник іншомовних слів:  23000 слів та термінологічних сполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с. (318к.)
 20.  Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика. (для школ, лицеев, гимназий). – Р.-на-Дону.: Феникс,  1995. – 599 с. (318к.)
 21.  Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2003. – 896 с. (318к.)
 22.  Шевченківський словник. У 2-х т. – К.: Гол.ред.укр. радянск.енциклопедії, 1977. – 408 с., 414 с. (318к.)
 23.  Словник епітетів української мови / С.П. Бибик та ін.; За ред. Л.О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1998. – 431с. (318к.)
 24.  Словник законодавчих термінів. – К.: Вид. «Основа», 2000. – 608 с.  (318к.)
 25.  Словарь символов / Пер. С англ. С. Палько. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 448 с.  (318к.)
 26.  Словарь мифов / Пер. С англ. Ю. Бондарева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 432 с. (318к.)
 27.  Словарь античности. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 296с. (318к.)
 28.  Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодат. и норматив. терминов. – 2-е изд. доп.  – К.: А.С.К., 2001. – 1056 с. (318к.)
 29.  Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с. (318к.)