Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Застосування методу проєктів у процесі навчання української мови студентів технічних спеціальностей

Події та новини кафедри

План

  1. Причини застосування методу проєктів у процесі навчання в технічному університеті.
  2. Умови підготовки особистості до наукової роботи.
  3. Мета проєктного методу.
  4. Використання проєктної методики у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

Які причини застосування методу проєктів під час навчання в технічному університеті?

Сучасна освіта потребує впровадження у навчальний процес закладів вищої освіти нових методів навчання, що спрямовані виховати конкурентоспроможну особистість, яка зможе розробляти та втілювати нововведення у різноманітних сферах свого життя, використовуючи знання отримані в технічному університеті [2].

Методу проєктів присвятили праці вчені Ш. Амонашвілі, Г. Ващенко, Д. Ельконін, Є. Полат, В. Сухомлинський, А. Хуторський, П. Якобсон та ін.

Яка мета мовної підготовки особистості в університеті?

Наукова робота студентів є невід’ємною частиною навчальної діяльності закладів вищої освіти та першим етапом виховання наукових талантів. Незалежно від професії людини та її навичок, необхідність вміти креативно мислити та працювати в команді потрібна кожній сучасній людині. Це один із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців вищої освіти, що сприяє розширенню загального та професійного світогляду.

Яка мета застосування проєктного методу?

Основними цілями проєктного методу є:

  • Стимулювати дослідницьку роботу студентів, ознайомлювати їх з науково-пізнавальними методами, забезпечувати творче засвоєння навчального матеріалу;
  • Розвивати різноманітні форми наукової творчості студентів, формувати інтерес до науки та викладання як основи опанування новими знаннями;
  • Забезпечити студентів різними методами та прийомами самостійного розв’язування професійних завдань [2].

Як використовується проєктна методика у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»?

У процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти опановують тему «Науковий стиль у стильовій системі української мови. Предмет та основні категорії термінознавства». Під час практичного заняття найрезультативнішим виявився проєкт «Словник інженера електротехнічного профілю». Студенти зацікавлено розподіляли обов’язки між собою, збирали інформацію, аналізували, систематизували, оформляли і прилюдно захищали проєкт.

Застосування проєктного методу продемонструвало, що студенти звертали увагу на складні випадки термінологічної лексики у технічній індустрії. Така робота сприяє збагаченню словникового запасу студентів, оскільки організована в такий спосіб багатоаспектна та цілеспрямована робота стимулює студентів до творчого, креативного мислення, що надалі допоможе майбутнім фахівцям приймати неординарні рішення, вирізнятися з-поміж інших співробітників та створить умови для кар’єрного росту [3].

Висновки:

Отже, метод проєктів під час вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» дає можливість студенту розвинути свої навички та показати результати свого навчання. Також сприяє розвитку особистості, лідерських умінь та допомагає визначитися з напрямом майбутньої професії.

Список використаної літератури

  1. Гриджук О.Є. Використання методу проектів у навчанні студентів ВНЗ нефілологічного профілю. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: теорія і практика: матеріали Всеукраїнськ. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29-30 жовтня 2015 р. Одеса, 2015. С. 22–25.
  2. Мельничайко В.Я. Удосконалення змісту та методів навчання української мови / В.Я. Мельничайко, М.I. Пентилюк, Л.П. Рожило. К.: Радянська школа, 1982. 216 с.
  3. Тільняк Н.В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2015. 249 с.

Неоніла ТІЛЬНЯК