КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Français

 • qwert

   fdbfbdfc

 • Усна народна творчість

  Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. Упоряд., передм. Та переклади М. Москаленка.- К.: Дніпро, 1988.-293с. Українські анекдоти. Фольклор. / Упор. і авт. Передмови Чемерис В.Л. – К.: Укр.письменник, 1995. – 378с.…

 • Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методична література

  Мова ділових паперів: Практ посібнник. / Паламар Л.М., Кацавець Г.М. – К.: Либідь, 1996. – 208с. Мова ділових паерів:  Практ. посібник. –  4-те вид. / Паламар Л.М., Кацавець Г.М. –…

 • Українська література післяжовтневого періоду

  Маркович Д.В.  По степах та хуторах: Оповідання. Драма. Спогади. – К.: Дніпро, 1991. – 541с. Головко А.В.  Твори: В 3 т. – Т. 3: Артем Гармаш: Роман. Кн. 2, 3.…

 • Українська література дожовтневого періоду

  Микола Костомаров. Чернігівка: Повість. – К.: Укр. Центр духов. Культури., 1994. – 312с. (У кн. І. Франка «Захар Беркут»). Нечуй-Левицький І. Гетьман Іван Виговський: Роман. – К.: Наукова демка, 1997.…

 • Т.Г. Шевченко

  Малий Кобзар: Для молодшого та середнього шкільного віку. – К.: Веселка, 1969. – 442с. Лавров Ф.І. Кобзарі: Нариси з історії кобзарства України. – К.: Мистецтво, 1980. – 254с. Поеми та…