КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Застосування інноваційних методів навчання культури української мови

У наш час мультимедійні технології – вид інформаційних технологій. Таке застосування мультимедіа сприяє синкретичному навчанню, що передбачає одночасне зорове та слухове засвоєння матеріалу. Мультимедійні презентації охоплюють усі види мовленнєвої діяльності студентів і утворюють віртуальну реальність справжнього спілкування і на професійному, і на побутовому рівні. До інноваційних технологій відносять системи розвивального, інтерактивного, креативного, дослідницького та інформаційного характеру. У системі інноваційних технологій важливим елементом є симуляція (тобто моделювання життєвих ситуацій), застосування рольових ігор, опанування відповідної фахової термінолоії, застосування міні-кейсів, що дозволяють розв’язувати проблемні ситуації ділового спілкування, опрацювання мовної техніки різноформатної усної та писемної ділової комунікації.

 Слід додати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний  процес відбувається за умови постійної, активної  взаємодії всіх студентів. Зауважимо, що саме інноваційні технології та інтерактивні методи навчання дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно і спостерігається ефективність навчання.

доц. Олена ОНУФРІЄНКО