КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Інноваційні методи навчання на заняттях з культурології

Інноваційні метод навчання передбачають зростання ролі студента, учня у навчальному процесі. Відбувається зміщення центру навчального процесу від викладача до студента. Потрібне підсилення функції підтримки студента та допомоги йому в організації індивідуального навчання, його планування. Важливе значення має зворотний зв’язок викладача із студентами  у процесі навчання.

Застосування інноваційних методів навчання та інноваційних технологій сприяють ефективному використанню студентами навчально-методичної літератури, засвоєнню нами професійних знань, розвитку проблемно-пошукового мислення, формуванню та вибудовуванню професійного міркування, активуванню науково-дослідної роботи, розширенню можливостей самоконтролю отриманих знань.

Найбільш поширеними інноваційними методами навчання,що сприяють використанню нових технологій у навчальному процесі є:

  1. Контекстне навчання, яке ґрунтується на інтеграції різних видів навчальної, наукової, практичної діяльності.Так, на семінарах з культурології контекстний підхід дозволяє глибше розкривати запропоновані теми і з наукової, і з практичної діяльності: це і презентації, і колективні доповіді.

2. Проблемне навчання, яке відбувається на основі самостійного пошуку студентом знань, через проблематизацію навчального матеріалу заданого викладачем. Так, наприклад, з’ясування причин.

Названі вище методи можна використовувати у навчальному процесі і окремо і у комплексі, і системно з іншими методами.

Отже, використання інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах сприятиме підвищенню якості освіти та конкуренто спроможності вищого навчального закладу серед вітчизняних і закордонних.

  1. Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України/ Ю.В. Бистрова// право та інноваційне суспільство. – 2015. -№1(4). –С.27-33
  2. Шестопалюк О.В. Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів /О.В. Шестопалюк// Теорія і практика управління соціальними системами. -2013. -№3. –С. 118-124.

доцент, канд. філол. наук Олена ОНУФРІЄНКО

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки