КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Сучасний дискурс: у пошуках аксіологічних сутностей

Герасимчук Валентина. Сучасний дискурс: у пошуках аксіологічних сутностей // EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA: w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa, 2015. –  S. 127–137.

У статті актуалізується проблема інтеркультурного дискурсу, проблема наявності в ньому аксіологічних усталеностей в сучасних умовах превалювання раціонально- економічного мислення, розкриваються філософські підвалини міжкультурної комунікації та діалогу культур.

Нагальність пропонованої проблематики, пошук відповідних «форматів» та аксіологічних сутностей у міжкультурній комунікації та у її вершинному різновиді – діалозі культур настільки очевидна, особливо сьогодні в умовах тотального прагматичного раціонально-економічного мислення, нещадної геополітичної, корпоративної боротьби за економічні, фінансові інтереси та людські і природні ресурси, що уникати її обговорення, пошуку шляхів розв’язання вкрай небезпечно. Процеси знелюднення, знекультурнення відбуваються на очах, причому з вражаючою швидкістю. Усі ці процеси спричинені браком якісної міжкультурної комунікації, відкритого, головне сутнісного, з урахуванням аксіологічних аспектів діалогу саме культур, а не інтересів.