КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

«Живописный портрет» в литературном тексте: романтический и модернистский дискурс

Герасимчук В.А. «Живописный портрет» в литературном тексте: романтический и модернистский дискурс //Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. пр. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – Вип. 6. – С. 217–228.

На прикладі двох інтерпретацій (романтичної: М. Гоголь «Портрет» і модерністської: О. Уайльд «Портрет Доріана Грея»), через розрізнення і порівняння двох «живописних портретів» простежуються особливості їх естетичного функціонування як тексту в тексті, духовні і психологічні метаморфози персонажів внаслідок їх взаємодії з «портретами». Фаустівська тема продажу душі дияволу в статті актуалізується в аксіологічному аспекті: як тема, що сягає духовних основ буття, основної культурософської його субстанції – людяності в людині. Оригінальним сюжетним принципом обох текстів є модальна логіка, за якою персонажам ніби пропонується два варіанти життя, своєрідну гру з власним життям.