КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Анотація

Порівняльно-уподібнювальні прислівники: граматичні особливості та стильове використання

Стаття присвячена  вивченню граматичних особливостей адвербіального складу української мови  та розглядає прислівник як складову семантичного поля порівняння, виділяє у цій групі словникові та авторські  неологізми.   

Метою статті  передбачена характеристика прислівникових одиниць з порівняльним змістом, автор частково характеризує історію таких слів та розглядає їх функції компаративно: у межах наукового, у ролі терміна,  та поетичного мовлення у ролі епітета. Наукове використання, на переконання автора,  увиразнює нейтральне мовлення, проте йдеться не про образність. а про пояснення, натомість художнє мовлення сповнюється художніми зворотами, що забезпечує естетичність та експресивність таких текстів.

http://philology.knu.ua/files/library/ukrmov/44-1/   

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки