КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Завадська Вікторія Валеріївна

Завадська Вікторія Валеріївна

ДОЦЕНТ

Закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка, філологічний факультет (1996).

Кандидат філологічних наук, доцент.

Автор більш 50 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – фольклор, міфологія, культурологія, літературознавство.

На кафедрі працює з 2012 року. 

Контакти:

(095) 450-91-24 (Viber, Telegram)

ptits@ukr.net

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014942022522

Викладає навчальні дисципліни:

«Сучасна українська мова і культура. Частина 1. Українська мова за професійним спрямуванням»,

«Сучасна українська мова і культура. Частина 2. Стилістика суасної української мови»,

«Засади усного професійного мовлення (Риторика)».  

Наукова робота

Учасник наукових конференцій, серед яких:

 1.  ХХ Міжнародна наукова конференція імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича «Розвиток особистості студента – майбутнього фахівця», 25 листопада 2020. Тема доповіді: Методи і форми навчання студентів-постміленіалів. URL: https://kumlk.kpi.ua/arch/node/1811
 2. Міжнардна науково-практичної конференція «Українська мова, культура та міжетнічна комунікація у глобалізованому світі», 29 березня 2023 року, КУМЛК ФЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського, тези доповіді «Категорія «мовні картини світу» як важлива складова професійної компетентності майбутніх перекладачів», с.20–24, URL: https://drive.google.com/file/d/11qMfmvG7fbdpTlJQtuhP28msD9u7H2zU/view

Має більше 50 наукових публікацій, серед яких:

 1. https://doi.org/10.15407/nz2024.01.220 URL: https://nz.lviv.ua/2024-1-24/  
 2. Завадська В. Художні особливості роману Марини Гримич «Клавка» // Слово i Час. 2023. № 3 (729). С. 66—80.  https://doi.org/10.33608/0236-1477.2023.03.66-80
 3. Zavadskyi, I., Zavadska, V. Reverse multi-delimiter codes in english and ukrainian natural language text compression CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2022, 3132, pp. 211–219. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57670310800
 4. Завадська В. В., Бобко А. М. Походження та функції образу потойбічного нареченого (на основі матеріалу казок про розбійників, зібраних П. Івановим) // Вчені записки Таврійсього національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Т. 32 (71). – № 4. 2021. – С. 121 – 126. Частина 3.  URL:   http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/32-71-4  http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/part_3/22.pdf
 5. http://aphn-journal.in.ua/39-1-2021 ELAKPI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/39-1-34
 • Структурні особливості сталих мовних конструкцій із семою крові // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26–27 лютого 2021 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. –  С. 92– 95.  
 • Хтонічний образ // УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ: У 2-х т. – Т.2: М – Я /Упорядник, науковий редактор, доктор філологічних наук, професор М. К. Дмитренко. – К.: Вид-во «Сталь», 2020.
 • Фольклорно-міфологічні мотиви у повісті Софії Андрухович «Старі люди» // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 4.2 (68.2) квітень 2019. – С. 76-82
 • Кров як носій екзистенції у міфологічному світогляді українців // Міжнародна конференція Фольклор – стратегічний ресурс нації. Дванадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – Київ, 2019. – С. 53 – 56.

Методична робота

 1. Завадська В. В., Кушлаба М. П. Сучасна українська мова в контексті культури : Навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 232 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50022
 2. Силабуси (протокол засідання кафедри № 9  від 24.05.2023):

«Сучасна українська мова і культура. Частина 1. Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ФЛ денної та заочної форм навчання;

«Сучасна українська мова і культура. Частина 2. Стилістика сучасної української мови» для студентів ФЛ денної та заочної форм навчання.

 • Створення в системі Moodle інформаційного ресурсу дистанційного навчання «Сучасна українська мова та культура. Частина 1. Українська мова за професійним спрямуванням» https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6313
 • Moodle інформаційного ресурсу дистанційного навчання «Ділова мова та культура»,  Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 4 від 01.02.2024 р. URL:  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6785

Підвищення кваліфікації

 1. Інститут післядипломної освіти КПІ імені Ігоря Сікорського за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» з 20 грудня 2022 року по 10 лютого 2023 року. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: серія ПК номер 02070921 / 007683-23 (108 акад. годин /3,6 кредитів ECTS).
 2. Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective (03.04.2023 – 15.05.2023), Наказ №38вс від 30.03.2023. https://drive.google.com/file/d/1E0VOBTkyaa-H4xzq5ekyNEL3FXgfv8lk/view?usp=sharing
 3. Основи антикорупції для всіх і кожного (30.10.2023 – 01.11.2023) Сертифікат: https://drive.google.com/file/d/1DOwzyFpzLqkIFqNCelieW2k6mQXq_Ozc/view?usp=sharing
 4. Міжнародне стажування в Університеті «Colegium Civitas», м. Варшава, Республіка Польща, з 03 квітня по 15 травня 2023 за програмою «Інтерналізації освіти. Нові та інноваційні методи виховання. Реалізація міжнародних освітніх проєктів у фінансовій перспективі ЄС». (Наказ № 38вс від 30.03.2023). Сертифікат № 61/2023 (180 акад. годин / 6 кредитів ECTS).

 Організаційно-виховна робота

 1. Член робочої групи Національної комісії зі стандартів державної мови, затверджено РІШЕННЯМ Національної комісії зі стандартів державної мови від 10 травня 2023 № 157.
 2. ).
 3. Відповідальна за організацію та підготовку завдань до І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 
 4. Учасник науково-методичних семінарів кафедри.
 5. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнській науковій студентській конференції «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди»
 6. Відповідальна за наукову роботу кафедри.
 7. Відповідальна за внесення матеріалів до  ELAKPI.