КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Методичні семінари

 • Застосування інноваційних методів навчання культури української мови

  У наш час мультимедійні технології – вид інформаційних технологій. Таке застосування мультимедіа сприяє синкретичному навчанню, що передбачає одночасне зорове та слухове засвоєння матеріалу. Мультимедійні презентації охоплюють усі види мовленнєвої діяльності…

 • Функціоналізм у мовознавстві

  Функціональна лінгвістика – це наука про мову в дії, про її функціонування  як комунікативного засобу. Вагому роль у становленні функціонального напряму в мовознавстві  – розуміння мови як цілеспрямованої системи засобів…

 • Методичний семінар «Культура мови – культура нації»

  Мова – душа кожної національності, її святощі, її національний скарб… Поки житиме мова,  житиме і народ як національність,  не стане мови, не стане й національності… Іван Огієнко (митрополит Іларіон) Культура…

 •                       Етикетна мова в ділових стосунках

  З метою поліпшення інформування людей сьогодні все ширше використовуються технічні засоби, зокрема комп’ютери, і в цьому звичайно, вбачається прогрес. Але водночас безпосереднє спілкування замінюється опосередкованим, що здійснюється ЗМІ, а це…

 • Проблеми викладання дисципліни«Українська мова за професійним спрямуванням»

  Дедалі очевидніше стає той факт, що не сама сума знань, а синтез знань, умінь і професійних навичок є головним показником усебічно підготовленого фахівця, обізнаного з найважливішими законами документознавства, який знає…

 • Правда про неправду або Інформаційні маніпуляції та як їх уникати

  Сучасний світ наповнений різною інформацію. Вона постійно, де б ми не були і чим би не займалися, «намагається поглинути» наш час, увагу, психоемоційну рівновагу. Нині маємо змогу отримувати інформацію за…