КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

30.10.2022 – 140 років із дня народження видатного українського художника-монументаліста, живописця, графіка, сценографа, реставратора, педагога Михайла Львовича Бойчука (1882-1937)

Михайло Бойчук – видатний український художник. Культова постать у мистецтві ХХ століття. Належить до групи митців Розстріляного відродження. Він є засновником нового стилю монументального мистецтва (неовізантизму), базованого на українських традиціях і європейських взірцях. Із середини 60-х років розпочався i йде донині процес повернення школи до широкого загалу шляхом, експонування на виставках вцілілих твopiв та публiкацiй праць дослідників. Особлива роль у відтворенні правдивої iсторії належить публiкацiї достеменних архівних документів.

Михайло Львович Бойчук
Автопортрет художника Михайла Бойчука

30 жовтня 1882 року в селі Романівці на Тернопільщині народився видатний український художник-монументаліст, живописець, графік, сценограф, реставратор, педагог Михайло Львович Бойчук.

Михайло Бойчук – один із засновників Української державної академії мистецтв (1917), професор Київського художнього інституту (1924), член і один із лідерів Асоціації революційного мистецтва України (1925), член Наукового товариства імені Т. Шевченка (1912) та Українського наукового товариства (після 1917 р.) Також він – творець унікальної школи монументального мистецтва, який виховав плеяду учнів та послідовників, так званих бойчукістів.

Природньо, що ідейно-художні принципи, які декларував Михайло Бойчук, не вкладалися в канонізовані рамки радянського мистецтва й викликали неприйняття з боку «войовничих соціалістів». У роки посилення репресій бойчукістів звинуватили в націоналізмі, відриві від реальності та наслідуванні канонів буржуазного мистецтва. 13 липня 1937 року Михайла Бойчука та його учнів Івана Падалку та Василя Седляра розстріляли у спецкорпусі в’язниці НКВС у м. Києві, а 11 грудня 1937 року відбувся розстріл дружини художника, Софії Налепинської-Бойчук.

Михайло Бойчук – знаний український художник світового рівня, основоположник нового стилю в українському монументальному мистецтві. Творчий доробок митця не обмежувався настінним живописом, його авторству належать твори станкового живопису, книжкової графіки, плакати, театральний живопис тощо. Невдовзі після розстрілу Михайла Бойчука більшість його робіт знищили.

Михайло Львович, здобувши блискучу європейську освіту, розробив теорію відродження українського національного стилю на основі мистецтва Київської Русі, Візантії та українського народного мистецтва в усіх його різновидах. У основу власного художнього методу художник поклав принципи органічного сплаву досягнень світової мистецької спадщини, народних традицій і революційної тематики як нагальної необхідності того часу. Він вважав, що мистецтво має бути традиційним і водночас модерним, закликав повернутися до цехової колективної творчості. Всі учні художника свідомо йшли на авторське самозречення, часто працюючи анонімно та не підписуючи свої роботи (деякі мали підпис: «Робітня Б[ойчука]»). Його реабілітували Верховним судом СРСР від 1 лютого 1958 р. Із присудженого на знищення мистецького доробку дещо збереглося, але мало. З творів живопису відомі: «Урожай» (1910), «Українка» (1910-ті), «Молочниця» (1915). Збереглася мозаїка із зображенням св. Іоанна.

Михайло Бойчук.
Михайло Бойчук. “Свято врожаю” – розпис Харківського Червонозаводського театру

Література до теми:

 1. Білокінь Сергій. Бойчук та його школа. [Альбом] [Текст]: Науково-популярне видання / Білокінь, Сергій; Пер. на англ. К.Калинковської. К. : Мистецтво, 2017. 256 с.
 2. Видатні постаті в історії України XX ст. [Текст]: Короткі біографічні нариси / Авт.-упорядн.: В.І.Гусєв, О.В.Даниленко, Л.В.Іваницька, О.М.Назарчук, Н.В.Терес, В.І.Червінський. К. : Вища школа, 2011. 391 с.
 3. Історія української культури [Текст] / Під ред. І.Крип’якевича. К. : Либідь, 1994. 656 с.
 4. Лобановський Борис Борисович. Українське мистецтво другої половини XIX – початку XX cтоліття [Текст] / Лобановський, Борис Борисович, Говдя, Петро Іванович ; Під ред. Т.В.Коляди; Художн. В.Д.Єрмаков. К. : Мистецтво, 1989. 206 с.
 5. Певний Богдан. Майстри нашого мистецтва : Роздуми про митців та мистецтво / Певний, Богдан; Передм. І.Дзюби; Післямова В.Перевальського; Упоряд. О.Певна; Худ. оформ. О.Івахненка. К.; Нью-Йорк: Видавнича група “Сучасність”; Українська вільна Академія наук у США, 2005. 431 с.
 6. Рудзицький Артур. Я хочу робити й більше нічого я не хочу. Василь Седляр [Текст]: Образотворче видання / Рудзицький, Артур. К. : Саміт-Книга, 2020. 240 с.
 7. Соколюк Людмила. Михайло Бойчук та його школа [Текст]: Монографія / Харків: Видавець Олександр Савчук, 2014. 386 с.
 8. Українська культура [Текст] / Під ред. Д. Антоновича; Додатки С.Ульяновської, В.Ульяновської. К. : Либідь, 1993. 592 с.
 9. Шедеври українського живопису [Текст] = Masterpieces of n Ukrainian Painting: Альбом / Упоряд., резюме, текст Д.Горбачова; Пер. англ. О.Подшибіткіної; Пер. франц. О.Кобушкіної. Вид. 2-ге, змін. К. : Мистецтво, 2012. 512 с.
 10. Шкандрій Мирослав. Авангардне мистецтво в Україні, 1910-1930: пам’ять, за яку варто боротися [Текст] = Avant-Garde Art in Ukraine, 1910-1930: Contested Memory: Науково-популярне видання / Шкандрій, Мирослав; Пер. з англ. І.Семенюк. Х.: Фабула, 2021. 224 с.

Web біографія:

 1. https://www.facebook.com/watch/?v=3016064245282533 – Український художник-монументаліст – Михайло Бойчук
 2. https://www.facebook.com/watch/?v=335845196971077 – Хто такий Михайло Бойчук?
 3. https://www.youtube.com/watch?v=IK68IT39AMs – Михайло Бойчук | Біографія | Цікаві факти
 4. https://www.youtube.com/watch?v=zQ6esZ5wFNA – Суспільний університет. Заборонений художник Михайло Бойчук. Лекцію читає художник-живописець Остап Ковальчук.
 5. https://www.youtube.com/watch?v=DLAe2jbbFQQ – Михаил Бойчук | Про ART
 6. https://www.youtube.com/watch?v=E7f6Umqfom4 – Бойчук і бойчукізм
 7. Документальний фільм про художника Михайла Бойчука, його школу та внесок в українське мистецтво. Автор сценарію та режисер Олександр Муратов. Продюсер Лариса Роднянська. Ведуча Ольга Сумська. 2001 рік.
 8. https://www.youtube.com/watch?v=uwjEqC2Unnk – Лекція Віти Сусак «Бойчукізм після бойчукізму»
 9. https://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/14949/ – Художник-монументаліст Михайло Бойчук
 10. https://www.youtube.com/watch?v=PilWKvTzv28 – “Михайло Бойчук і мистецтво українського монументалізму “Розстріляного Відродження” (1917-1937)”.
 11. https://pilipyurik.com/60-news/latest-news/728-2017-06-29-12-50-23 – Школа Бойчука постає із небуття. Унікальна колекція в Запорізькому художньому музеї
 12. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2498311-mihajlo-bojcuk-monumentalno-rozstrilani.html – Михайло Бойчук. Монументально розстріляні
 13. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2498365-mihajlo-bojcuk-monumentalno-rozstrilani-ii.html – Михайло Бойчук. Монументально розстріляні (ІІ) https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2498413-mihajlo-bojcuk-monumentalno-rozstrilani-iii.html – Михайло Бойчук. Монументально розстріляні (ІІІ) https://www.radiosvoboda.org/a/971889.html – Михайло Бойчук
 14. http://weloveua.com/ua/rasstrelyannoe-vozrozhdenie-mihail-bojchuk-ivan-padalko-vasilij-sedlyar/ – Розстріляне Відродження: Михайло Бойчук, Іван Падалка, Василь Седляр

Матеріал підібрала Світлана БЕРНАЦЬКА

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки