КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Числівник в українських фразеологічних зворотах

Герасимчук В.А. Числівник в українських фразеологічних зворотах // Дивослово. – № 5. – К., 2012. – С. 38– 47.

У статті подається історико-культурний дискурс функціонування числівників в українському мовленні, простежується процес становлення мистецтва лічби через протиставлення, співвіднесення одиничного і множинного, конкретного і загального. Обґрунтовується семантика, частотність вживання та ментальні смислові особливості числівників, зокрема у фразеологічних зворотах.

Робиться наголос на тому, що в українському мовленні в різних фразеологічних зворотах, прислів’ях, приказках, стійких виразах відкарбувалися усі семантичні колізії становлення числівників. Деякі з них, такі, наприклад, як три, сім, сто були улюбленими і вживалися частіше з різними значеннями, інші – шість, вісім, дев’ять – згадувалися у мовній практиці рідше і з біднішою семантикою.