КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А. Мердок «Чорний принц»)

Герасимчук В.А.Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А. Мердок «Чорний принц») // Гуманітарний часопис: Зб. наук. пр. Харків: ХАІ, 2006. № 3. С. 4860.

Багатогранна творчість А.Мердок розглядалася в багатьох аспектах, проте філософсько-герменевтичний вимір тексту залишає просторе проблемне поле, яке можна розширювати шляхом індивідуально-рецептивних інтерпретацій, щоразу «нових прочитань» з урахуванням щоразу нової культурологічної ситуації.

Мета статті – через герменевтичне розмірковування розкодувати основну проблему тексту А.Мердок «Чорний принц» проблему кохання з тим, щоб розгорнути її у світлі суб’єктивного, екзистенційного переживання і розуміння її репрезентантом – головним героєм роману, який водночас є суб’єктом і об’єктом.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки