КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Філософування в процесі інтерпретації художнього дискурсу

Герасимчук В.А. Філософування в процесі інтерпретації художнього дискурсу // Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості: Культурологічний альманах НПУ ім. М. Драгоманова. – Вінниця: “Нілан-ЛТД”, 2015. – Вип. 1. – С. 17– 21.

Проблема розуміння та інтерпретації різних текстів і дискурсів сьогодні стала настільки нагальною, що потребує ґрунтовного її дослідження з тим, щоб віднайти найоптимальніші підходи до об’єктивації бодай найсуттєвіших смислів цих тексті і дискурсів. Ми розглянемо декілька з основних підходів.

Філософський універсальний підхід до проблеми передбачає передовсім формування категорійно-поняттєвого апарату для дослідження. Приміром, дихотомічний поділ дає інтелектуальну логічну підставу для розуміння і сприймання. За цим поділом розрізняють тексти художні і нехудожні. На цьому класифікаційному рівні можна сформувати багато позицій у розумінні і сприйманні.

Якщо нехудожні тексти легко піддаються процедурам розуміння та інтерпретації, то художні ще до кінця не вичерпали можливості свого дослідницького інструментарію.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки