КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Трансформація смислів культури в бутті людини

Герасимчук В.А. Трансформація смислів культури в бутті людини // Дні науки філософського факультету – 2012: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет, 2012. – Ч. 5. – С. 12–14.

Поняття “культура” належить до універсалій і у філософському сенсі важко піддається визначенню, оскільки наявна невизначеність суб’єктно-об’єктних відношень самої культури, а зміна ціннісних орієнтацій в кожній культурологічній парадигмі щоразу спричинюється до нового осмислення і нового смислового оформлення культури.

Тому визначати культуру, на наш погляд, можливо лише через її розуміння (осмислення) в діагональному (історичний дискурс) і горизонтальному (теоретичний і практичний аспект, широке та вузьке значення цього поняття) зрізах. Причому обидва зрізи включають до кола своєї наукової зацікавленості більшою чи меншою мірою і матеріальні, і духовні цінності і в об’єктному, і в суб’єктному вираженні.

Долучення людини до цих цінностей, оточення себе ними поставало гарантом її не тільки належності до культури, а й включення себе до неї. Але такий, назвемо його цивілізаційний (за зовнішніми ознаками) підхід до культури, не завжди сприяє духовному становленню людини, тобто не є культурою в її найсакральнішому смислі. Ці процеси є актуальними і сьогодні.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки