КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

“Маґічний театр” Г. Гессе і Дж. Фаулза: зачароване коло свідомості чи заплутаний лабіринт підсвідомості?

“Маґічний театр” Г. Гессе і Дж. Фаулза: зачароване коло свідомості чи заплутаний лабіринт підсвідомості? // Вісник Черкаського університету. Сер. Філософія. – Черкаси, 2006. – Вип. 96. – С. 142–151.

У статті актуалізується проблема цілісного «Я», спричинена впливом поширених у 20ст. різних психоаналітичних студій. “Руйнація” особистості, об’єктивні та суб’єктивні чинники цього процесу стали зацікавленням Г. Гессе (“Степовий вовк”) та Дж. Фаулза (“Маґ” і “Колекціонер”). Обидва автори проблематизують тему через залучення до вербального тексту ідеї так званого маґічного театру, своєрідного психоаналітичного майданчика, де здійснюється спостереження за поведінкою особистості, її мотивацією, і, зрештою, за зміною її свідомості. Вихоплені авторами з потоку буття герої за певною коґнітивною схемою поміщаються до експериментального фабульно-подієвого лабіринту, з тим, щоб образ події, набуваючи ритуального смислу, видозмінив образ героя, по суті перетворюючи його на міф.