КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Антропоніми у творчості В. Винниченка

Герасимчук В.А. Антропоніми у творчості В. Винниченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – К.: Київський університет, 2001. – С. 63–69.

Простежуються різні смислові і функційні навантаження поетонімів у творі В. Винниченка “Краса і сила”. Любовний трикутник розглядається в аспекті смислових значень поетонімів, імен персонажів, які ремінісціюють з головним конфліктом твору, власне виступають його сюжетно-композиційним чинником.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки