КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Антропоніми: історія і сучасність

Герасимчук В.А., Нечипоренко А.Ф. Антропоніми: історія і сучасність

Навч. посібн. (гриф  Міносвіти). Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. 152 с.

Лексичне багатство української мови яскраво віддзеркалюється в розмаїтому світі антропонімічних понять: іменах, іменах по батькові, прізвиськах, псевдонімах тощо.

Посібник орієнтує читача на осягнення “іменного світу”, на з’ясування природи його творення, на засвоєння усталених граматичних, орфоепічних норм вживання антропонімів у сучасному українському мовленні. Увагу приверне і актуальний на сьогодні розділ “Звертання в діловому етикеті”, в якому пропонується розгорнутий спектр найрізноманітніших форм звертань у різних ситуаціях.

Окремо розглядаються і близькі до антропонімів лексичні розряди слів – міфоніми, поетоніми, антропоніми.

Крім теоретичних розвідок, подається низка оригінальних вправ та завдань, що сприяють глибшому вивченню навчального матеріалу.