КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Методика проведення студентських Інтернет-конференцій з курсу «Історія української культури»

У квітні 2004 року в Льєжі (Бельгія) під егідою Європейської Комісії відбулася міжнародна конференція з проблем науково-дослідницької та інноваційної діяльності в університетах. На форумі був представлений абсолютно новий формат визначення поняття «інновація» як конверсії  нового знання в економічні та соціальні блага. Інновація нині розглядається як продукт винятково наукового дослідження або технології.|1,с.27|. Перед вищими навчальними закладами постало завдання забезпечувати органічне поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

Інноваційна освіта в цілому – це не якась певна освітня технологія, а принцип адекватного використання потенційних можливостей відомих елементів системи навчального процесу, що забезпечують, завдяки сукупності засобі, форм і методів навчання  формування необхідних знань…