КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ»

20 квітня 2015 р. відбувся науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ».

У семінарі взяли участь викладачі кафедри української мови, літератури та культури.

З доповідями виступили:

1. Динікова Л.Ш. Особливості впровадження дистанційних технологій в навчальний процес у вищій школі.

2. Завадська В.В. Використання аудіо- та відеоматеріалів на практичних заняттях з курсу “Українська мова професійного спрямування”. (матеріали виступи)

3. Кривенко С.М. Перспективи використання системи Moodle  в освітньому процесі. (матеріали виступу)

4. Кушлаба М.П. Технології впровадження гуманістично-духовних засад спілкування в професійній сфері при дистанційному навчанні. (матеріали виступу)

5. Лук’янчук Л.Я. Методика проведення студентських інтернет-конференцій з курсу  «Історія української культури». (матеріали виступу)

6. Маковецька-Гудзь Ю.А. Storytelling в педагогічній практиці: розвиток комунікативного потенціалу. (матеріали виступу)

7. Нечипоренко А.Ф. Метод проектів у вивченні курсу УМПС. (матеріали виступу)

8. Онуфрієнко О.П. Використання інноваційних методів при викладанні культурологічних курсів. (матеріали виступу)

9. Сидоренко Л.М. Мозковий штурм як один з інноваційних методів в освітньому процесі студентів. (матеріали виступу)

10. Тільняк Н.В. Використання кейс-методів  у викладанні дисципліни  «Українська мова  за професійним спрямуванням». (матеріали виступу)

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки