КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Науковий текст

 Пахомова Євгенія

ФПМ, КП-52

Науковий текст

 У доповіді проведено аналіз питаннь культури науково-технічного мовлення фахівця на сучасному етапі розвитку віт­чизняної мовознавчої науки, культури мови та наукового тексту. Деталізовано поняття наукового тексту як закінченого мовленнєвого утворення. Доповідь розділено на такі розділи: наукова мова як комунікативний феномен, науковій текст. Проведено аналіз проблем недостатньої мовнокомунікативної, стилістичної компетент­ності дослідників і фахівців, які мають справу відповідно до сфери своєї діяльності із науковою мовою і укладанням наукових текстів, а також традиційного до­мі­нування в міжнародному науковому просторі англійської мови як глобальної мови науки. Робота містить дослідження мови написання наукових текстів в Україні. Як висновок, обґрунтувано роль культури наукової мови у формуванні професійної компетентності сучасних фахівців і наголошено на ролі національної мови як найважливішого чинника розвитку науки.
Презентація