КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Анотація

           В основу видання покладено російсько-українську версію словника Бондаренка О.О., виданого 2008 року, і доповнено болгарською частиною.  Словник продовжує лексикографічнусеріютермінів ринку нерухомості (крім згаданого до неї увійшов “Українсько-російсько-сербський словник термінів ринку нерухомості”, в роботі знаходиться українсько-російсько-хорватська версія словника).Словники цієї серії є єдиними у своєму роді, немають аналогів у сучаній термінографії. Цінність словника полягає у тому, що у ньому зібрано і систематизовано новітню терміносистему, яка досі як така не фіксувалася,  не кодифікувалася і не стандартизувалася.  Словник вміщує значну кількість складених (неконтамінованих) термінологічних найменувань. Це свідчить про новітність терміносфери. Відтак особливо важливим  є представлення чітких тлумачень її компонентів та проведення міжмовних параллелей співвідносних терміносфер російської, української та болгарської мов.     

Словник може бути корисним фахівцям-практикам, діяльність яких пов’язана із відповідною суспільною сферою. Ця праця виконує також завдання вироблення національних та міжмовних термінологічних стандартів. Як кожне лексикографічне видання, що впорядковує і залучає до наукового обігу новітню термінологію, словник може застосовуватися у викладанні дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕП), а також у наукових дослідженнях з термінології. 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки