КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Кривенко Сергей Николаевич

                                                 

 

                                                                                                        ДОЦЕНТ

Освіта: 1988–1993 рр. – Ізмаїльський державний педагогічний інститут, факультет української філології, спеціальність «Українська мова та література».


1997–2000 рр. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, аспірант кафедри української літератури,  спеціальність 10.01.01 – українська література.

Науковий ступінь, учене звання: 2002 р. – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.01 – українська література.

                 2007 р. – доцент кафедри української філології.

Досвід: 1993–1995 рр. – Іллінська середня загальноосвітня школа (Біляївський район, Одеська область), учитель української мови та літерату

1995–1997
рр. – Ізмаїльський державний педагогічний інститут, кафедра української літератури, викладач.

2000–2002 рр. – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України, Фонд Президентів України, молодший науковий співробітник.

2002 р. – 2013 – Київський славістичний університет:

       – 2002– 2003 рр. – кафедра філології, доцент;– 2003–2012 рр. – кафедра української філології, доцент;
                  2012 – 2013 – кафедра слов’янської філології, доцент (викладав українську та зарубіжну літературу, теоретичні курси та спецкурси).

2002–2006 рр. – учений секретар Українського державного славістичного центру НАН України і МОН України

2010 – 2012 рр. – учений секретар Київського славістичного університету (підготовка і проведення вченої ради, оформлення протоколів, атестаційних справ тощо; контроль за виконанням рішень вченої ради

2007 2010
Університет сучасних знань, кафедра теорії та історії мови і літератури, доцент (за сумісництвом).

2013 – дотепер – Національний технічний університет України «Київськ
ий політехнічний інститут», кафедра української мови, літератури та культури, доцент.

З 2009 р. працюю також у відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України на контрактній основі.

Особисті відомості: 1971 року народження, одружений, маю сина 2006 року народження.

Додаткова інформація: володію комп’ютером, вмію користуватися оргтехнікою.
тел. 097–342–70–09; 066–781–28–77

email: sergejkriviсh@mail.ru
 

Web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/ksm53

                                                НАУКОВІ ПРАЦІ       

1.Кривенко С.М. Антиномія теоретичної і художньої практики Михайла Семенка // Літературознавство: Збірник наукових праць докторантів, аспірантів і пошукувачів ІДПІ. – Ізмаїл, 1997. – С.18 – 21. 
2. Кривенко С.М. Етюд “Стріл” Михайла Могилянського (до проблеми художнього психологізму прози письменника) // Наука і сучасність: Збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Ч. 1. – К., 1998. – С. 182 – 187.
3.Кривенко С. Мотиви вбивства та самовбивства в творчості М.М.Могилянського // Вісник: Літературознавчі студії / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Вип. 2. – К., 2000. – С. 66 – 71.4.   Кривенко С.М. Історія крізь призму одного оповідання: Михайло Могилянський та його “Вбивство” // Вісник НАН України. – 1999. – № 9. – С. 57 – 64.
5.Кривенко С. Поезія Михайла Могилянського // Сіверянський літопис. –2000. – № 2. – С. 130 – 135.
6.Кривенко С.М. Драматургія Михайла Могилянського // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Вип. 8. – Ізмаїл, 2000. – С. 157 – 161.
7. Кривенко С. Романістика Михайла Могилянського: жанрові модифікації // Слово і час. – 2000. – № 11. – C. 37 – 44.
8. Кривенко С. Новелістика Михайла Могилянського: проблематика і поетика // Літературний Чернігів. – 2003. – № 2. – С. 92 – 99.
9.Кривенко С. Романістика Михайла Могилянського: проблематика і поетика (1829 – 1941) // Київська старовина. – 2004. – № 3. – С. 38 – 65.
10.Кривенко С. Морально-етична проблематика малої прози Михайла Могилянського // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2005. – Вип. 25. – С. 65 – 75.
11.Кривенко С. Франкіана Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2006. – № 3. – С. 126 – 1312.Кривенко С. „Я вже мав нагоду писати вам…”. Галина Мазоха „Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини ХХ століття”: Науково-документальне видання. – К.: Міленіум, 2006. – 140 с. // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2005. – Вип. 33. – С. 231 – 233.
13.Кривенко С. Гумористично-сатиричні оповідання Михайла Могилянського // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2007. – Вип. 34. – С. 58 – 62.
14.Кривенко С. Михайло Могилянський. Літературний портрет письменника // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Кузьменка В.І. (К.: КСУ, 2007).
15.Кривенко С. Михайло Могилянський про Тараса Шевченка // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 23 – 33.
16.Кривенко С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського // Слово і час. – 2009. – № 5.C. 100 – 109.
17.Кривенко С. Жанрово-родовий синтез у ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя» (на матеріалі ІІІ жмутку) // Studia methodologica. – Випуск 33. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – С. 100 – 104.
18.Кривенко С. Жанрова своєрідність роману «Честь» Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2012. – № 1. – С. 107 – 117.
19.Кривенко С. Антології шевченківські // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Т. 1.: А – В. – К., 2012. – С. 214 – 218.
20.Кривенко С. Михайло Могилянський. Літературний портрет письменника // Історія української літератури ХХ – початок ХХІ століття: У 3 т. : Навчальний посібник / За ред. проф. Кузьменка В.І. –  К.: Академвидав, 2013. – Т. 1.  – С. 148 – 160. (Гриф МОН України. Лист № 1/11 – 3149 від 06.03.2012 р.).
21.Кривенко С. Михайло Могилянський // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Т. 4.: М – Па. – К., 2013. – С. 284 – 285.
22.Кривенко С. Твори Т.Г.Шевченка в українських літературних альманахах // Київський політехнік. – 2014. – 9 берез. (№ 9). – С. 3.23.Кривенко С. Презентація «Шевченківської енциклопедії» // Київський політехнік. – 2014. – 17 квіт. (№ 14). – С. 4.
24.Кривенко. Психологізм малої прози Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2014. – № 1. – С. 165 – 177.

 Конференції
Методична робота

Підвищення кваліфікації

1.     01.08.2011 – 25.08.2011 – стажування у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України. Здійснював систематизацію і науковий опис архіву І.Я.Айзенштока (Фонд 182). Довідка про стажування від 7.11.2011р. (реєстраційні реквізити довідки: № 130/451).

2.     26.02.2015  – 15.03.2015 – курси за програмою підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» при Українському інституті інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ”. 

Гурток:
1.     Протягом 2013/2014 та 2014/2015 навч. років керував роботою наукового гуртка з сучасної української літератури.
2.     Розробив програму роботи цього наукового гуртка.

Керівництво підготовкою студентів

 Конференції

Наукові читання, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (15 березня 2013 р., НТУУ «КПІ»)

Мотиви родини / самотності

в творчості Т.Шевченка

ФІОТ, ІК-21

Гулак О.

Міжвузівська науково-практична конференція студентів "Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури", 9 квітня 2014 р., НТУУ «КПІ»

Біблійні мотиви в творчості Т.Шевченка

ІХФ, ЛА-31

Остапенко В.

Міжвузівська науково-практична конференція студентів "Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури", 9 квітня 2014 р., НТУУ «КПІ»

Кохання як імпульс поетичних інтенцій Т.Шевченка

ІХФ, ЛА-31

Потіп А.

Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів на тему "Українська культура: вчора, сьогодні, завжди", 12 листопада 2014 р., НТУУ «КПІ»

Вплив християнства на культуру Київської Русі

ФПМ, КВ-42

Савицький Т.

 

2.     Олімпіади

І етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка в НТУУ «КПІ»

 

Факультет

прикладної

математики

Маринін С.І.

Посів ІІ місце.

І етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка в НТУУ «КПІ»

Факультет

прикладної

математики

Германович С.С.

Посіла ІІІ місце.

 

Позааудиторна робота зі студентами

 1.       Відвідано зі студентами І курсу ФІОТ (гр. ІК 21) художню виставку Євгена Безніска «Та не однаково мені…» [Художня шевченкіана митця] в Національному музеї літератури (21 травня 2013).

2.       Відвідано зі студентами І курсу ФІОТ (гр. ІК 21) творчий вечір пам’яті Миколи Сома в Національному музеї літератури (5 червня 2013).

3.       Відвідав зі студентами І курсу ФТІ (гр. РБ-31) персональну виставку відомого українського художника Юрія Галіцина «Жива твоя Лінія…» в Національному музеї літератури України (7 листопада 2013 р.).

4.       Відвідав зі студентами ІV курсу ВПІ (гр. СЕ-01, 02) виставку до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка у філії Національного музею літератури України (31 березня 2014 р.).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки