КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Структура кафедри

♦ Завідувач кафедри – канд. філол. наук, доц. Онуфрієнко О.П.

♦ Член Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вченої ради ФЛ – канд. філол. наук, доц. Онуфрієнко О.П.

♦ Член методичної ради ФЛ – доц. Нечипоренко А.Ф.

♦ Вчений секретар кафедри – доц. Кривенко С.М.

 Відповідальні особи,
що входять до складу комісій та робочих груп ФЛ:

♦ за методичну роботу – доц. Нечипоренко А.Ф.

♦ за наукову роботу – проф. Герасимчук В.А.

♦ за рейтинг НПП – доц. Денисюк С.П.

♦ за систему “Електронний кампус” – ст. викл. Сидоренко Л.М.

♦ РГ з навчальних видань – доц. Завадська В.В., викл. Кушлаба М.П.

РГ з питань міжнародної діяльності – доц. Динікова Л.Ш.

РГ з організації навчального процесу кафедри – ст. викл. Тільняк Н.В.

РГ з розроблення навчальних/робочих планів – доц. Нечипоренко А.Ф.

РГ з підготовки додатків до дипломів європейського зразка – ст. викл. Мислович Н.М., ст. викл. Решетилов К.В.

♦ за електронний архів кафедри – доц. Кривенко С.М.

♦ за проведення наукових конференцій викладачів – доц. Онуфрієнко О.П., доц. Денисюк С.П.

♦ за проведення науково-методичних семінарів викладачів – доц. Онуфрієнко О.П.

♦ за проведення науково-практичних конференцій студентів – доц. Онуфрієнко О.П.

♦ за проведення студентських олімпіад, конкурсів – доц. Нечипоренко А.Ф., ст. викл. Тільняк Н.В., викл. Сидоренко Л.М.

♦ за організацію роботи з творчою молоддю університету – викл. Новак О.М.

♦ за сайт кафедри – ст. викл. Маковецька-Гудзь Ю.А., ст. лаборант Бобко А.М.

♦ за сайт Українського освітньо-культурного центру – доц. Онуфрієнко О.П.

♦ за підготовку матеріалів до друку в газеті “Київський Політехнік” – доц. Нечипоренко А.Ф.