КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Завдання для СРС

Лекція 1.
Завдання на СРС

 1. Ознайомлення зі стилістичними словниками.
 2. Ознайомлення зі змістом та структурою мовознавчих сайтів.

 

Лекція 2.
Завдання на СРС

 1. Стилістичні засоби як елементи мовлення. Стилістичні прийоми.
 2. Огляд наукових праць зі стилістичних проблем на шпальтах фахових часописів.

 

Лекція 3.
Завдання на СРС

 1. Ознайомлення з сучасними стандартами оформлення ділової документації.
 2. Ознайомлення та підбір текстів до різних стилів мовлення.
 3. Укладання документів особового складу.

 

Лекція 4.
Завдання на СРС

 1. Стилістичний й аспект розмовної та просторічної лексики.
 2. Етимологія. Стилістичні можливості внутрішньої форми слова.

 

Лекція 5.
Завдання на СРС

 1. Лексика іншомовного походження у стилістичному плані.
 2. Фразеологія та її стилістичні можливості.

 

Лекція 6.
Завдання на СРС

 1. Стилістичні функції частин мови у поетичному тексті.

 

Лекція 7.
Завдання на СРС

 1. Варіативність морфологічної норми та її реалізація у текстах різних стилів.
 2. Аналіз морфологічних засобів, що є основою стилістичних фігур.

 

Лекція 8.
Завдання на СРС

 1. Основні правила розстановки розділових знаків. Авторська пунктуація.
 2. Пряма і непряма мова у тексті. Монологічне, діалогічне й полілогічне мовлення.

 

Лекція 9.
Завдання на СРС

 1. Стилістичні засоби сміхової культури.
 2. Стилізація художнього тексту.