КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Українська мова

Основна література:

 • Безпояско О.К. Городенська К.Г. Граматика української мови. – К., 1993. – 366 с.
 • Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова . К.: Вища школа, 1986. 199 с.
 • Герасимчук В.А. Майже все про числівник. К.: ІСДО, 1995. – 124 с.
 • Герасимчук В., Нечипоренко А. Антропоніми: історія і сучасність. Камянець-Подільський.: Абетка, 2002. 152 с.
 • Кравець Л.В. Стилістика української мови. Практикум. – К.: Вища школа, 2004. – 199 с.
 • Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. Вінниця: Поділля-2000, 2003, – 462 с.
 • Мацько Л.І. Сидоренко О.М. Мацько О.М. Стилістика української мови. – К., Вища школа, 2003. – 462 с.
 • Стилістика сучасної української мови /за редакцією О.Д. Пономарева. – К.:Либідь, 1993. – 248 с.
 • Сучасна українська мова./за ред. І.К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1973. Т. 1-5.
 • Українська мова. Енциклопедія. К.: Наукова думка, 2004. – 734 с.
 • Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. К.: Вища школа, 2004. – 370 с.

Додаткова література:

 • Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 c.
 • Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. – К.,1998. – 135 с.
 • Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика та культура мови. – К.: Наукова думка, 1999. – 408 с.
 • Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура фахової мови. К.: Видавничий центр  «Академія», 2007 360с.
 • Мацько Л.І. Стилістичні функції морфологічних одиниць. Теоретичні питання стилістики. – К., 1972. – 253 с.
 • Пазяк О.М. Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.,1995. – 320 с.
 • Пазяк О.М. Сербенська О.А. Українська мова. Практикум. – К., 2001. – 384 с.
 • Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу. – Х., 2000. – 300 с.