КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English

Напрями наукової роботи кафедри

 • Публікація наукових статей у фахових виданнях.
 • Виступи на наукових конференціях і публікація тез доповідей.
 • Робота над дисертаціями. Підготовка до захисту.
 • Складання іспитів кандидатського мінімуму.
 • Організація та проведення науково-практичних конференцій.
 • Організація та проведення наукових семінарів.
 • Написання рецензій на наукові та методичні публікації, дисертації. підручники тощо.
 • Керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються на науково-практичних конференціях різного рівня (міжнародні, університетські, факультетські тощо).
 • Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.
 • Навчання за кордоном.