КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Т.Г. Шевченко

 1. Малий Кобзар: Для молодшого та середнього шкільного віку. – К.: Веселка, 1969. – 442с.
 2. Лавров Ф.І. Кобзарі: Нариси з історії кобзарства України. – К.: Мистецтво, 1980. – 254с.
 3. Поеми та повісті. – К.: Дніпро, 1978. – 451с.
 4. Пільгук І.І.  Т.Г. Шевченко – основоположник нової української літератури. – Вид. друге, перероблене і доп. – К.: Рад.шк., 1963. – 464с.
 5. Т.Г. Шевченко в документах і матеріалах. – К.: Держ.вид-во політ.літер. УРСР, 1950. – 514с.
 6. Спогади про Шевченка. – К.: Держ.вид-во худ. літер., 1958. – 657с.
 7. Збірник праць двадцять першої та двадцять другої наукових шевченківських конференцій. – К.: Наук. думка, 1976. – 278с.
 8. Фененко М.В. Топоніміка України в творчості Тараса Шевченка. – К.: Рад. школа, 1965. – 126с.
 9. Т.Г. Шевченко.  Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол. Є.П. Кирилюк та ін. – К.: Наук. думка, 1989. – 395с.
 10.  Чуб Д.В. Живий Шевченко: Біогр. та літературозн. Оповіді: Для серед. Та ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1994. – 141с.
 11.  Т.Г. Шевченко. Кобзар. – К.: Просвіта, 1993. – 510с.
 12.  Оксана Іваненко. Тарасові шляхи: Роман. – Для сер. та ст.шк. віку. – К.: Веселка,1974. – 447с.
 13.  Новиченко Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина. – К.: Дніпро, 1982. – 175с.
 14.  Большаков Л.Н. «Все он изведал…» Тарас Шевченко: поиски и находки. – К.: Днипро, 1988. – 543с.
 15.  Чабанівський М. Шляхами великої долі: Дорожні нотатки. – К.: Молодь, 1961. – 137с.
 16.  Смілянська В.Л. „Святим огненним словом…” Тарас Шевченко: поетика. – К.: Дніпро, 1990. – 290с.
 17.  Жур П. Дума про Огонь. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. – К.: Дніпро, 1985. – 434с.
 18.  Жмир В.Ф. Шевченко в Києві: Фотопутівник. – К.: Мистецтво, 1984. – 127с.
 19.  Большаков Л.Н. Пошук заповітного: Спостереження, роздуми, знахідки. – К.: Дніпро, 1985. – 342с.
 20.  Тарас Шевченко: Поеми. – К.: Дныпро, 1982. – 187с.
 21.  Сверстюк Э. Шевченко і час. – Київ: Воскресіння, 1996. – 160с.
 22.  Т.Г. Шевченко: бібліографічний покажчик 1965 -1988. – К.: 1989. – 400с.
 23.  Кирилюк Є. Шевченко і наш час: Літературно-критичний нарис. –  К.: Рад. письменник, 1968. – 236с.
 24.  Т.Г. Шевченко. Кобзар: Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року. – Саньтпетербург: В типографии Е. Фишера, 1840. – 115с.
 25.  Івакін Ю.О.  Поезія Шевченка періоду заслання. – К.: Наукова думка, 1984. – 236с.
 26.  Большаков Л.Н. Шляхами великої долі: Наук. – худож. книжка. Для серед. Та ст. шкіл. – К.: Веселка, 1984. – 175с.
 27.  Т. Шевченко. Більша книжка: Автографи поезій 1847 – 1860рр. – К.: Вид. Акад. наук Української РСР, 1963. – 328с.  
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки