КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Основи лінгвокраїнознавства. Наявність літератури в бібліотеці НТУУ «КПІ»

#

Автор

Назва

Рік

1

Гапонів Алекс

Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : Підручник для студ. та викл. вищих навч. зак

2005

2

Височинський , Юрій Іванович. 220

Методичні вказівки до вивчення курсу "Лінгвокраїнознавство" : Для студентів спеціаль

2003