КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Français

 • І. Франко

  Франко І. Я.  Захар Беркут: Роман. Костомаров М. Чернігівка: Повість. – К.: Укр. Центр духовн.культури,      1994. – 312с. (одна книжка). Погребенник Ф.П. Іван Франко в українсько-російських літературних взаєминах: Дослідження. –…

 • Загальне мовознавство. Навчально-методична література

  Семчинський С.В.  Загальне мовознавство. Видання друге, перероблене і доповнене.-К.: АТ «ОКО», 1996.-416с.

 • Вступ до мовознавства. Навчально-методична література

  Гируцкий А.А. Введение в языкознание: Учеб.пособие /А.А. Гируцкий.-Мн.: «ТетраСистемс», 2001.-288с. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: Навч.посібник.-К.: Вища шк., 1991.-231с. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для…

 • Бібліографія, критика, публіцистика

  Верстюк В.Ф., Пиріг Р.Я.  М.С. Грушевський. Коротка хроніка життя та діяльності. – К.: Либідь, 1996. – 144с. Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924-1934). – К.: Миронівка: МП «Офорт».…

 • Фразеологічні словники

  Крылатые слова (фразеологічний словник) Максимов С.В. – Н. Новгород: «Русский купец», «Братья славяне». 1996. – 416 с. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 1997. – 462 с.…

 • Тлумачні словники

  Новий російський тлумачний словник економічних термінів та український тлумачний словник економічних термінів / Уклад. Та пер. В.М. Копоруліної. – Х.: Єдінорог, 2001. – 448 с. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий…