КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Інноваційні технології викладання ділової мови та культури мовлення

Застосування інноваційних технологій сприяє розширенню і поповненню знань студентів-лінгвістів з ділової мови, культури мови, відбувається розвиток творчого і самостійного вирішення практичних завдань, посилюється інтелектуальна спроможність та пізнавальна активність студентів.

Застосування інноваційних технологій навчання створює умови для кращого засвоєння нового матеріалу та активізації пізнавальної діяльності студентів. Доцільно обирати методи, прийоми такі, як: прийом незакінчених речень, створення асоціативних рядів, рефлексійні запитання, мозковий штурм, мозаїка та подібне. Використання інноваційних технологій – це засіб для досягнення такої атмосфери яка сприяє співпраці викладача та студента, дає можливість реалізовувати особистісно орієнтоване навчання. Тут зауважимо, що освітній процес з курсу «Культура мови та ділове мовлення» необхідно будувати за принципом діалогу, де кожен здобувач освіти почувається дослідником, який самостійно здобуває знання. Слід активніше використовувати сучасні технології: ігрові, мультимедійні, інтерактивні види і форми роботи, які і стимулюватимуть творчу активність здобувачів освіти.

Застосування мультимедіа сприяє синкретичному навчанню, яке передбачає і здорове, і слухове засвоєння матеріалу. Тому підготовка і демонстрація презентацій сприяють якнайкращому засвоєнню навчального матеріалу, стимулює викладачів і студентів до самоосвіти.

Важливим елементом у системі інноваційних технологій є навчання в системі симуляційної освіти. Симуляція, тобто моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем шляхом аналізу обставин певної ситуації. Так у формі міні-кейсів можна розв’язувати проблемні ситуації ділового спілкування, а рольові ігри допомагають відпрацювати мовні техніки різноформатної усної та писемної ділової комунікації. Таким чином, застосування інноваційних технологій на заняттях з курсу «Культура мови та ділове мовлення» сприятиме подальшій науковій і практичній діяльності, здобувачів освіти.

доц. Олена ОНУФРІЄНКО

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки