КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Архетипи українського менталітету

Архетипи українського менталітету

В історико-філософських дослідженнях проблем національної духовної культури останніх років виокремлюється достатньо впливовий напрямок, пов’язаний із виявленням ментальної специфіки філософської думки тих народів, які в ХХ ст. стають державними. Звичайно, це має безпосереднє відношення до України, філософська думка якої активно виходить у широке коло духовних надбань світової культури.

     Серйозні, глибокі історико-філософські дослідження проблем національної духовної культури неможливі без виділення світоглядних конструктів, що характеризують життя народу в певну історичну епоху, і які власне складають ментальні особливості духовної культури будь-якого народу, а українського зокрема.

   Щоб визначити такі світоглядні конструкти, виділити архетипи українського національного менталітету, потрібно простежити досить складний суперечливий шлях пошуків власної ідентичності, який звичайно гальмувався відсутністю національної державності.

    Але національна державність неможлива без національної свідомості. Власне, сьогодні саме тому так важно формується наша державність, адже немає таких цементуючих складових державної будівлі як національна свідомість та національна ідея, що змогли б згуртувати народ України у процесі становлення національної державності на тому шляху, який давно вже пройдений народами Заходу та Сходу.

    Зауважимо, що більшу сталість має менталітет народу тісно пов’язаного з певною територією, а, значить, і з певними сферами діяльності. Саме до таких народів належить український. Через певні історичні умови українці з давніх часів були пов’язані з культурою землеробства, що сформулювали національні характерологічні особливості, такі, як атеїзм, певний традиціоналізм. Разом з тим постійне спілкування з культурою численних народів Європи, народів Сходу і / стимулювали поліфонізм аксіологічних світоглядних установок, а достатньо раннє залучення до світоглядно-філософських знань, які поширюються в українських землях, виробило екзистенцій ні ментальні орієнтації. Всі ці особливості можна виявити, звернувшись до історії культури, звичаїв, релігійних вірувань, моральних настанов та світоглядно-філософського аналізу творчості українських письменників. Адже національна самосвідомість чи не найяскравіше віддзеркалюється у творчості таких великих українських письменників як Т. Шевченко, М. Коцюбинський, Леся Українка, П. Куліш та ін.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки