КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Homo ludens між паралелями духовних опозицій: між життям духа і духом життя (Г. Гессе «Гра в бісер»)

Герасимчук В.А. Homo ludens між паралелями духовних опозицій: між життям духа і духом життя (Г. Гессе «Гра в бісер») // Вісник ДАККІМ: Наук. журнал. – К., 2006. – № 2. – С. 3–8.

Актуальність пропонованої теми статті обґрунтовується недостатнім її розробленням у сучасній філософсько-герменевтичній рефлексії гуманітарного знання, пов’язаним з літературною творчістю, зокрема з текстами філософських романів як репрезентантів такого знання. Філософський роман як літературний жанр, до якого належить і «Гра в бісер» Г. Гессе, часто недооцінюється як художня філософія або залучається як промовиста ілюстрація у власне філософсько-естетичних, культурологічних  дослідженнях.  Мета статті – на матеріалі тексту роману Г. Гессе показати інтенцій ні устремління автора подолати «занепад Європи» – глибоку кризу європейської культури та людини ХХст. – шляхом осмислення полярних духовних опозицій як різних можливостей здійснення людини і культури.