КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Читацькі стратегії щодо тексту філософського роману

Герасимчук В.А. Читацькі стратегії щодо тексту філософського роману // Дні науки філософського   факультету   –   2007:   Матер.   доповідей   та   виступів.   –   К.:  ВПЦ «Київський університет», 2007. – Ч. 2. – С. 63–66.

Кожний текст «чекає» і орієнтується на свого Зразкового Читача, зустріч з яким   дозволяє «актуалізувати макокомунікативний акт» (У. Еко). Текст, отже містить авторську і читацьку стратегію, яка передбачає їх діалог, тобто тип читача обумовлюється закладеними в тексті комунікативними можливостями. Тип читача формує і така особливість тексту, як «відкритість», його трансцендентальна схема, що виражає стан Хаосмосу, Космосу (порядку)  і  хаосу  водночас,  з  чого  читач  створює  свій  власний  Хаосмос.  З  поняттям «відкритості тексту корелює і поняття інтертекстуальності, в якій відбивається культурна всезагальність. Отже, діалогізм, відкритість, інтертекстуальність – ті ознаки тексту, які запрошують читача до глибинної взаємодії з текстом.