КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Художня рецепція міфологеми «Ноєв ковчег» у філософському романі ХХ ст.

Герасимчук В.А. Художня рецепція міфологеми «Ноєв ковчег» у філософському романі ХХ ст. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. пр. К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. Вип. 15. С. 136143.

Міф – «інтегральний елемент літератури» у сучасній культурології як жодна інша світоглядна система відповідає естетичним артефактам ХХст. Інсталюючись у духовних вимірах епохи через архетипне образотворення, міф якнайповніше демонструє прагнення художньої свідомості ХХст. до культурного універсалізму, до синкретизму світобачення. Константами і домінантами цих процесів виступають міфологеми, розкривши глибинні символічні значення яких, можна реконструювати цілісну картину світу, подану в тексті.

Мета статті – проаналізувати і синтезувати новаторську актуалізацію архетипу і міфологеми Ноєв ковчег у жанрі філософського роману, здійснити їх міфологічну репродукцію на рівні філософем.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки