КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Філософський роман: Культурологія тексту

Герасимчук В.А. Філософський роман: Культурологія тексту // Мова і культура: Наук. вид. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. – Т. 7 (107), вип. 10. – С. 5–8.

Текстоцентризм сучасного гуманітарного світогляду частодонеозорості горизонту розширює проблемне поле дослідження окремих текстів як певних модифікацій текстів текстів культури, з-поміж них і тексту філософського роману. Як відомо, культура (з погляду діяльнісного підходу) існує у двох модусах – акті, в якому стверджується окремішнє проти природи буття, тексту, який репрезентує специфіку цього буття.

«Текстове» буття культури – це особливе її буття, формалізоване в певній матриці, яка покликана фіксувати, зберігати і транслювати багатовіковий досвід людини, згромаджений у культурі.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки