КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Типологізація як форма художнього узагальнення філософського роману

Герасимчук В.А. Типологізація як форма художнього узагальнення філософського роману// Гуманітарний часопис: Зб. наук. пр.- Харків: ХАІ, 2005. – № 4. – С. 78–85.

У статті аналізується природа художнього узагальнення у філософському, інтелектуальному романі як неканонічному різновиді жанру, яка детермінується закладеним у ньому глибинним змістом, доволі хисткою межею між науково-гуманітарним і художнім освоєнням дійсності. Зауважується, що в цьому різновиді прози образність набуває граничної умовності та абстрактності, а визначальною формою художнього узагальнення постає так звана типологізація (поєднання двох форм освоєння світу – чуттєво-образної і поняттєво-логічної). Визначальними величинами “формули буття” у філософському оповідному жанрі виступають різні типологічні образні структури (образи- ідеї, образи-функції, образи-символи).

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки