КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Репрезентація задоволень від тексту філософського роману

Герасимчук В.А. Репрезентація задоволень від тексту філософського роману // Практична філософія. – 2007. – № 2. – С.143–149.

Автор у статті зупиняється на природі різних репрезентацій задоволень від тексту філософського роману, виходячи з авторської стратегії тексту та горизонтів очікування різних читацьких рецептивних прагнень. Структурація задоволень узагальнюється дихотомією: культуральність – вітальність (своєрідний варіант аполонізму і діонісизму Ф. Ніцше, задоволення і насолоди від тексту Р. Барта). Культуральність у сприйманні тексту передбачає розуміння культурних смислів тексту і їх призначення, вітальність орієнтована в тексті на стихійне, екстатичне, недетерміноване начало. Робиться закономірний висновок, що будь-який тип задоволення від тексту розкриває творчі можливості читача, пропускаючи його у світ культури.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки