КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту

Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту// Вісник Київського національного університету. Сер. Філософія. – К.: Київський університет, 2007. – Вип. 81–83. – С. 135–138.

Розглядається категорія художності, наділена феноменальним статусом. Як одна із форм свідомості, її наявного буття людини, художність суттєво відрізняється, приміром, від наукового чи філософського мислення, корелюючи у світоглядному аспекті з архаїчним світорозумінням, з його особливими рисами: універсалізмом, синкретизмом, метафоричністю, образністю та цілісністю, які характеризуються позараціональністю, інакологічністю тощо. Гегель, зокрема мистецтву і літературі як носіям художності відводив гідну роль – бути «вищою потребою духу», чим власне зближав категорії естетичного, духовного і художнього. Описуються різні модуси художності: мета художність, концептуальна художність і поетична художність.