КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Вечная игра с вечностью: проигравших нет, только разочарованные (Текст-гнозис В. Набокова «Защита Лужина»)

Герасимчук Валентина. Вечная игра с вечностью: проигравших нет, только разочарованные (Текст-гнозис В. Набокова «Защита Лужина») // Rossica Olomucensia. – XLII – 1. čast. – Olomouc, 2011. – S. 52–57.

У статті на прикладі так званого тексту-гнозису, в якому до проблеми пошуку істини як знання допускаються водночас і абстрактно-логічні підходи, і чуттєво-художні, здійснена спроба розглянути в естетичному модусі гносеологічні аспекти тексту: проблеми пізнання, знання, пошуку істини. Текст у такому разі постає своєрідною епістемологічною моделлю, зорієнтованою передовсім на інтелектуального читача. Подібні тексти розширюють і естетичний, і художній простір свого буття, надто часто заглиблюються у сферу логіки пізнання, розвертаючи текст в бік прагматики, ускладнюючи тим самим його художню специфіку як тексту мистецтва.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки