КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту.

Герасимчук В.А. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. К.: Парапан, 2007. – 392 с.

Текст філософського  роману ХХст. досліджується в широкому  культурологічному

та філософсько-естетичному зрізі як полігенетична художня структура, простежується зв’язок культурфілософських течій з естетичною практикою, їх вплив на творення в тексті різних типів філософування.

З погляду специфіки тексту аналізуються образно-персонажна сфера з акцентацією на особливому типі художнього узагальнення – типологізації, авторські експлікації суб’єктно-об’єктної ієрархії тексту, «розокремлюються» і описуються його наративно- смислові рівні. Водночас з’ясовується природа різних типів задоволень від тексту філософського роману, зокрема інтелектуального задоволення, його взаємодія з естетичним.