КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Фольклорна основа творів романтиків

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
Фольклорна основа творів романтиків / Сидоренко Л.М. // Міжнародна наукова конференція «Knowledge society»: зб. наук. доповідей. Варшава., 2014. – С. 5-8.
http://www.ceasc-bw.com/poshuk-partner/

Фольклорна основа творів романтиків

Досліджується основа творів романтиків з погляду благотворного впливу на неї народнопісенної творчості українського народу.

Розкривається романтична світоглядна орієнтація української духовної культури в широких хронологічних межах функціонування романтизму в українській літературі.Показано місце романтичної естетики та її роль в мистецтві й літературі і  суб’єктивний підхід до предмета.

Подаються суттєві риси романтизму та визначається його місце у сферах людського буття. Оскільки романтизм сконцентрований на  духовному світі людини, окремої особистості і пізнанні національно своєрідного, тому романтики зверталися до фольклору, міфології – виразників духовного світу нації.

Ключові слова: фольклорні мотиви, народна поезія, романтизм; романтичний герой, фольклор, національна культура.